Legal disclaimer
BVBA garage Trading, hierna te noemen garage Trading, verleent u hierbij toegang tot www.garagetrading.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere inhoud.
Garage Trading behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.garagetrading.be is bedoeld als vrijblijvend.

Beperkte aansprakelijkheid
Garage Trading spant zich in om de inhoud op www.garagetrading.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.garagetrading.be aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van garage Trading.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.garagetrading.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.garagetrading.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan garage Trading nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij garage Trading.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van garage Trading, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige
Ook deze disclaimer kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.